Verenigingsnieuws

Voor de eerste avond, 26 september 2019, van ons winterprogramma hadden wij Ineke den Hollander, kunsthistoricus uit Zwinderen, uitgenodigd. Zij vertelde over de ontwikkeling van de Drentse boerderij en het boerenleven vanaf de vijftiende eeuw tot nu. Zij nam de technische, agrarische en maatschappelijke ontwikkeling onder de loep. Veel boerderijen hebben hun oorspronkelijke functie verloren, omdat onderdelen zijn gesloopt ten gunste van het wonen. Anderzijds blijven de boerderijen, die intern zijn verbouwd, het dorpsgezicht voor een groot deel bepalen. Zij toonde prachtige foto´s bij het verhaal. Door de aanwezigen, een veertigtal, is genoten van haar verhaal en foto´s.

Rabo Clubsupport 2019. 14 oktober jl. vond de uitreiking van het prijzengeld plaats. Dit jaar waren er bijna 448 inschrijvingen. Als vereniging ontvangen wij een bedrag van € 760,36. Een prachtig bedrag, een ieder die een stem op onze vereniging heeft gebracht wordt hartelijk bedankt.