Verenigingsnieuws

Voor de eerste avond, 26 september 2019, van ons winterprogramma hadden wij Ineke den Hollander, kunsthistoricus uit Zwinderen, uitgenodigd. Zij vertelde over de ontwikkeling van de Drentse boerderij en het boerenleven vanaf de vijftiende eeuw tot nu. Zij nam de technische, agrarische en maatschappelijke ontwikkeling onder de loep. Veel boerderijen hebben hun oorspronkelijke functie verloren, omdat onderdelen zijn gesloopt ten gunste van het wonen. Anderzijds blijven de boerderijen, die intern zijn verbouwd, het dorpsgezicht voor een groot deel bepalen. Zij toonde prachtige foto? bij het verhaal. Door de aanwezigen, een veertigtal, is genoten van haar verhaal en foto?.

Rabo Clubsupport 2019. 14 oktober jl. vond de uitreiking van het prijzengeld plaats. Dit jaar waren er bijna 448 inschrijvingen. Als vereniging ontvangen wij een bedrag van ? 760,36. Een prachtig bedrag, een ieder die een stem op onze vereniging heeft gebracht wordt hartelijk bedankt.

Op de Ledenbijeenkomst van 21 november 2019 vertelden Roelie en Peter Kuiper op zeer boeiende wijze over het maken van en blazen op de Midwinterhoorn. In de midwintertijd, vanaf 30 november "St.Andries" tot aan 6 januari "Driekoningen", wordt op de midwinterhoorn geblazen. Roelie begon met een verhaal te vertellen en Peter vertoonde verschillende hoorns en vertelde erover en liet hij de tonen horen. De aanwezigen hebben genoten van de verhalen en zang van Roelie en Peter.

In verband met het Coronavirus wordt de excursie verschoven naar 5 juni 2021