Welkom op de website van de Historische Vereniging Gemeente Gieten

De Historische Vereniging Gemeente Gieten werd opgericht op 20 januari 1986. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis van de dorpen (en hun inwoners) van de voormalige gemeente Gieten en het fungeren als ontmoetingspunt voor allen, die zich bij de geschiedenis van de voormalige Gemeente Gieten betrokken voelt.

De Historische Vereniging Gemeente Gieten tracht haar doel te bereiken door:
a.het instellen van werkgroepen;
b.het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
c.door ieder kwartaal een blad uit te geven, genaamd ons Erfdeel.
Hierin worden artikelen geplaatst over de historie van de voormalige gemeente Gieten en haar inwoners.

Privacy Reglement Historische Vereniging Gemeente Gieten.