Lid worden:

Het lidmaatschap van de Historische Vereniging Gemeente Gieten bedraagt 18.50 per jaar. Opgave bij: dhr. H. H. Lanting, Korte Bree 13, 9461 CE Gieten, tel. 0592-262483, e-mail:

U kunt een lidmaatschap ook cadeau doen. De prijs is als boven vermeld, maar u schenkt dan het meest recente nummer van Ons Erfdeel in een prachtige en unieke enveloppe met daarop drie aquarellen en een gedicht in het Drents. Dit alles van de hand van Martje Pronk-Hogenesch. De overige delen van Ons Erfdeel voor dat jaar worden dan bij uitgave bij de ontvanger van het cadeauabonnement thuis bezorgd. Dit unieke cadeau is verkrijgbaar bij H.H. Lanting, Korte Bree 13, Gieten.