Links:
Het Collectieve Geheugen van Gieten www.geheugenvangieten.nl
Het Drents Archief www.drentsarchief.nl
Drentse Historische Vereniging www.drentsehistorischevereniging.nl
De Bibliotheek - Ons Erfdeel www.de bibliotheek - Ons Erfdeel
Stichting Struikelstenen Aa en Hunze Stichting Struikelstenen Aa en Hunze