Doelstelling:

De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de lokale geschiedenis van de (voormalige) gemeente Gieten te bevorderen, het bewustzijn van historisch perspectief te verhogen en kennis van historische ontwikkelingen en gebruiken vast te leggen.

Activiteiten:

De Historische Vereniging tracht haar doelstelling te bereiken door tal van activiteiten te organiseren:

Indien een lid van de Historische vereniging Gemeente Gieten het archief wil raadplegen kan dat na een afspraak met I.Hilbolling-ten Hof, tel. 0592-262982.
Bij afwezigheid kan men contact opnemen met H. Pepping, tel. no. 0592-261778.